ข้อมูลอัพเดท
Untitled Document
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
   
 
   
 
 
 

 อบต.คลองน่อย ดำเนินการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

และได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ


JUDI ONLINE
SLOT ONLINE
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 543