ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระเบื้องหลังคา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 พ.ค. 2565
2 ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 พ.ค. 2565
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
03 พ.ค. 2565
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 พ.ค. 2565
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
03 พ.ค. 2565
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อเครือ่งสูบน้ำปบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 พ.ค. 2565
7 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-3995 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 เม.ย. 2565
8 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านสาธารณสุขงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 เม.ย. 2565
9 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเปลี่ยนยางรถเก็บขยะ เลขทะเบียน 82-3995 นศ จำนวน 4 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 เม.ย. 2565
10 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดและโทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21