ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกโครงการก่อสรา้งถนนสายแฉดรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ64-0009 ม.8,13,14 บ้านแฉด อง๕์การบริหารส่วนตำบคลองน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
3
13 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านนอกดอน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 ต.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ต.ค. 2564
4 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ต.ค. 2564
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านนอกดอน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 ก.ย. 2564
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแฉด รหัสทางหลวง นศ.ถ.64-009 หมู่ที่ 8,13,14 บ้านแฉด ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 ก.ย. 2564
7 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงวิมาน ม.13 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 ส.ค. 2564
9 ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ส.ค. 2564
10 ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16