กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “บ้านรักการอ่าน” ห้องสมุด อบต.คลองน้อย

รายละเอียด :
    

 ประชาสัมพันธ์!!!! กิจกรรม “บ้านรักการอ่าน” ห้องสมุด อบต.คลองน้อย

 >>>>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม "บ้านรักการอ่าน" เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อเยาวชนและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

>>>>อบต.คลองน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่่ที่สนใจ มาอ่านหนังสือได้ที่  "บ้านรักการอ่าน" ณ อบต.คลองน้อย และ ที่อ่านหนังสือประจำชุมชน/ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 18 ตำบลคลองน้อย)   

#งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม#

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563    อ่าน 255 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**