ข้อมูลอัพเดท
Untitled Document
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   
 
 
 

>>>>อบต.คลองน้อย ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 13 ราย ดูรายละเอียดเอกสารที่แนบ

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2563