ข้อมูลอัพเดท
Untitled Document
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรี 2 ต.ค.61
   
 
   
 
 
 

 คู่มือสำหรับประชาชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญตทางราชการ พ.ศ.2558 แก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรี 2 ตุลาคม 2561  เรื่อง มาตการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2563