ข้อมูลอัพเดท
Untitled Document
กฎหมายน่ารู้ทั่วไป
     
กฎหมายน่ารู้ทั่วไป พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2562