ข้อมูลอัพเดท
Untitled Document
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติราชการ : งานพัฒนาชุมชน
   
 
   
 
 
 

คู่มือปฏิบัติราชการ : งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

- การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 


QQPULSA
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 543