ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 เม.ย. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 เม.ย. 2564
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 มี.ค. 2564
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโคางการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเขียนน้ำ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 มี.ค. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโคางการวางท่อระบายน้ำลอดถนนสายริมเหมืองราชดำริบ้านนายเถี้ยง หมู่ที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 มี.ค. 2564
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโคางการปรับปรุงถนนสายวงแหวน1 แยก1 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 มี.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโคางการปรับปรุงถนนสายเกษตรพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 มี.ค. 2564
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโคางการปรับปรุงถนนสายริมเหมืองราชดำริ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 มี.ค. 2564
9 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเกาะเสือพัฒนา หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 มี.ค. 2564
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนายห้วย - นายแสง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15