ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 ก.ค. 2564
2 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ก.ค. 2564
3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 มิ.ย. 2564
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายนาใหม่บริเวณปากซอยศรีรอด หมู่ที่ 17 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
18 พ.ค. 2564
5 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
19 เม.ย. 2564
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
02 เม.ย. 2564
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
15 มี.ค. 2564
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโคางการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเขียนน้ำ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
15 มี.ค. 2564
9 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโคางการวางท่อระบายน้ำลอดถนนสายริมเหมืองราชดำริบ้านนายเถี้ยง หมู่ที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
15 มี.ค. 2564
10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโคางการปรับปรุงถนนสายวงแหวน1 แยก1 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
15 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15