ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก พุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ธ.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก (กิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน ) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 ต.ค. 2562
3 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท(ITA)61 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 มิ.ย. 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 ก.พ. 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ก.พ. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 ก.พ. 2562
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ม.ค. 2562
8 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
36
02 ม.ค. 2562
9 รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ธ.ค. 2561
10 ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบตอบแบบสอบถามประเมิน ITA 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15