ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 มิ.ย. 2564
2 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.คลองน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 มิ.ย. 2564
3 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 มิ.ย. 2564
4 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 มิ.ย. 2564
5 การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
25 ก.พ. 2564
6 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 ก.พ. 2564
7 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 ก.พ. 2564
8 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 ก.พ. 2564
9 การขยายเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
29 ม.ค. 2564
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านบางเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18