ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 ก.พ. 2564
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านบางเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ม.ค. 2564
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะนางโดย หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ม.ค. 2564
4 ประกาศ การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
27 ธ.ค. 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านบางเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
21 ธ.ค. 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะนางโดย หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
21 ธ.ค. 2563
7 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ธ.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์รับโอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ด่วน
80
17 พ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
79
22 ก.ย. 2563
10 สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17