ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รับโอน พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
จำนวน ๑ อัตรา
สนใจติดต่อ 075-399063
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน