ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก (กิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน )
  รายละเอียด : ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เรื่อง การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน